Pressrum

Svenska

Les Amis bildades 2021 och består av Aida Jabbari, sångerska med iransk bakgrund, Jan-Erik Sahlberg, piano och Thomas Wihlman, kulturjournalist och lite slagverk med mera. Aida gav ut sitt kritikerrosade album Röst är det som återstår 2019, med egna tonsättningar av Karin Boyes och Forrogh Forrokzhads poesi. Aida Jabbari är också en känd och omtyckt artist i den iranska diasporan. Hon är utbildad vid musikhögskolan i Piteå och Musicians Institute i Los Angeles. Jan-Erik Sahlberg har varit pianolärare och chef på flera svenska musikhögskolor. Han har också arbetat mycket med musikteater, som arrangör och kapellmästare. Thomas Wihlman skriver bland annat om musik och litteratur för kulturtidskrifterna Opulens och Konkret samt för den egna bloggen wihlman.se (på svenska).

English

Les Amis was formed in 2021 and consists of Aida Jabbari, singer with Iranian background, Jan-Erik Sahlberg, piano and Thomas Wihlman, cultural journalist and some percussion and more. Aida released her critically acclaimed album Voice is what remains in 2019, with her own compositions of Karin Boyes and Forrogh Forrokzhad’s poetry. Aida Jabbari is also a well-known and popular artist in the Iranian diaspora. She is educated at the Music Academy in Piteå and the Musicians Institute in Los Angeles. Jan-Erik Sahlberg has been a piano teacher and director at several Swedish music colleges. He has also worked extensively with musical theatre, as an arranger and conductor. Thomas Wihlman writes about music and literature for the cultural magazines Opulens and Konkret as well as for his own blog wihlman.se (in Swedish).

Français

Les Amis ont été formés en 2021 et se composent d’Aida Jabbari, chanteuse d’origine iranienne, Jan-Erik Sahlberg, piano et Thomas Wihlman, journaliste culturel et quelques percussions et plus. Aida a sorti son album acclamé par la critique Voix est ce qui reste, en 2019, avec ses propres compositions de la poésie de Karin Boyes et Forrogh Forrokzhad. Aida Jabbari est également une artiste connue et populaire de la diaspora iranienne. Elle fait ses études à la Music Academy de Piteå et au Musicians Institute de Los Angeles. Jan-Erik Sahlberg a été professeur de piano et directeur dans plusieurs écoles de musique suédoises. Il a également beaucoup travaillé avec le théâtre musical, en tant qu’arrangeur et chef d’orchestre. Thomas Wihlman écrit sur la musique et la littérature pour les magazines culturels Opulens et Konkret ainsi que pour son propre blog wihlman.se (en suédois).

”My love of the chanson towered above my other loves”
Charles Aznavour